بیمه تکمیلی

هیچکس قادر به پیش بینی سلامت خود در آینده نیست...

تعرفه ها

سن ۱۵-۰ ۱۶-۲۴ ۲۵-۲۹ ۳۰-۳۴ ۳۵-۳۹ ۴۰-۴۴ ۴۵-۴۹ ۵۰-۵۴ ۵۵-۵۹ ۶۰-۶۴
تعرفه سالیانه ۱۱,۳۲۰,۰۰۰ ۱۲,۷۰۰,۰۰۰ ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ ۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۱۶,۷۶۰,۰۰۰ ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ ۲۰,۶۰۰,۰۰۰ ۲۱,۹۰۰,۰۰۰
  • به تعرفه های فوق ۹% مالیات بر ارزش افزوده اضافه میگردد.
  • این بیمه برای بیمارستان های خارج از کشور نیز پوشش پرداخت هزینه ها را دارد

نوع خدمات و سقف تعهدات

نوع خدمات حداکثر سقف (ریال)
بستری ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پاراکلینیکی* ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
زایمان ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
اورژانس ۳,۰۰۰,۰۰۰
شیمی درمانی ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
لیزر درمانی و فیزیوتراپی ۳,۵۰۰,۰۰۰
بیمه حادثه ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
خدمات پزشکی در منزل مشاوره و ویزیت توسط پزشک عمومی، رایگان
کمک رسانی حقوقی مشاوره رایگان
غرامت روزانه (به ازای هر شب بستری) ۳,۰۰۰,۰۰۰
ویزیت، دارو و آزمایش یک ماه قبل و دو ماه بعد از بستری در بیمارستان
(طبق شرایط عمومی قرارداد)
۵,۰۰۰,۰۰۰

* لیست خدمات تشخیصی و پاراکلینیکی به شرح ذیل می باشد که هزینه های آن بر اساس تعرفه سازمان نظام پزشکی تامین می گردد:

سونوگرافی، ماموگرافی، رادیوتراپی، رادیولوژی، انواع اسکن و سی تی اسکن، سنجش تراکم استخوان، نوار عضله و نوار عصب، پاتولوژی، گچ گیری و باز کردن گچ، اکسیزیون و رزرو توده، نوار مغز، اسپیرومتری، پریمتری، پاکی متری، اودیومتری، تعیین میدان دید، بیوپسی تحت گایدسونوگرافی، انواع آندوسکوپی، انواع ام.آر.آی، تست ورزش، پانسمان، اکوکاردیوگرافی، بخیه، ختنه، لیزردرمانی، سنگ شکن، لیزیک برای رفع عیوب چشم بیش از 3 دیوپتر در هر محور برای هر چشم.

مشاوره تلفنی

۰۲۱ - ۷۷۷۴۴۷۷۴