بیمه های مهندسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

بیمه مهندسی

یمههای مهندسی با ارائه پوشش‌های “تمام خطر” نه فقط برای پروژه‌های در حال ساخت و نصب پوشش‌های بیمه‌ای کاملی را ارائه می‌دهند، بلکه در زمان بهره‌برداری از کارخانجات تولید آهن و فولـاد، خودروسـازان، نیروگاهـ‌ها، کارخانجات سیمان و موارد مشابه نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند.
 

انواع بیمه‌های مهندسی :
بیمه‌های دوره احداث (Construction):
    – بیمه تمام‌خطر پیمانکاران
    – بیمه تمام‌خطر نصب

    

بیمه‌های دوره بهره‌برداری(Operation) :
    – بیمه‌نامه ماشین آلات پیمانکاری

    – بیمه نامه جامع ماشین آلات
    – بیمه نامه سازه‌های تکمیل شده 
    –
بیمه فساد کالا (محصول) یا بیمه فساد کالا در سردخانه
    – بیمه تجهیزات الکترونیک
    – بیمه نامه شکست ماشین آلات 
    –
بیمه نامه عدم‌النفع ناشی از شکست ماشین آلات
    – بيمه تضمين كيفيت ساختمان (بيمه نامه عيوب اساسي و پنهان ساختمان)

 

بیمه‌های دوره احداث (Construction):

بيمه‌ تمام‌ خطر نصب‌ (EAR)
بيمه‌ تمام‌ خطر نصب‌ يكي‌ از انواع‌ رشته‌هاي‌ بيمه‌ مهندسي‌ و جديدترين‌ آنهاست‌ و امروزه‌ در دنيا كاربرد فراواني‌دارد. اين‌ نوع‌ بيمه‌، معمولا پوششهاي‌ لازم‌ را در زمان‌ نصب‌ كليه‌ ماشين‌آلات‌ صنعتي‌، كارخانه‌ها و همچنين‌ ساخت‌اسكلتهاي‌ فلزي‌ ساختمانهاي‌ بلند، ارائه‌ مي‌دهد.
در گذشته‌ براي‌ پوشش‌ دادن‌ كليه‌ خطرات‌ يك‌ پروژه‌ مي‌بايست‌ بيمه‌نامه‌هاي‌ متعددي‌ از شركتهاي‌ بيمه‌ تهيه‌ شودتا خطرات‌ گوناگوني‌ چون‌ آتش‌سوزي‌، مسئوليت‌ مدني‌، سرقت‌، دزدي‌ با شكستن‌ حرز، سيل‌، طوفان‌ و زلزله‌ راپوشش‌ داد. اما بيمه‌نامه‌ تمام‌ خطر نصب‌، پوششي‌ كلي‌ ارائه‌ مي‌دهد و تمام‌ موارد پيشگفته‌ را دربرمي‌گيرد
امروزه‌پيمانكاران‌ يا صاحبان‌ پروژه‌هاي‌ سنگين‌ با خطرات‌ متعددي روبه‌رويند و منابع‌ تأمين‌ كننده‌ اعتبار اين‌ گونه‌پروژه‌ها غالباً بانكها هستند و بانكها نيز در صورتي‌ براي‌ چنين‌ مواردي‌ سرمايه‌گذاري‌ مي‌كنند كه‌ مطمئن‌ باشند خطري‌سرمايه‌گذاري‌ را تهديد نمي‌كند، از اين‌ رو ارائه‌ بيمه‌نامه‌هايي‌ مانند بيمه‌نامه‌تمام‌خطرنصب‌ براي‌ پروژه‌هايي‌ كه‌ توسطبانكها و يا دولتها سرمايه‌گذاري‌ مي‌شود الزامي‌ است‌.

مواردي‌ كه‌ در تعهد بيمه‌گر است
بيمه‌ تمام‌ خطر نصب‌، پوشش‌ گسترده‌اي‌ براي‌ هرگونه‌ خسارت‌ پيش‌بيني‌ ناپذير ناگهاني‌ به‌ ماشين‌آلات‌، كوره‌ها واموال‌ واقع‌ در محل‌ نصب‌ كه‌ متعلق‌ به‌ بيمه‌گذار بوده‌ و يا در اختيار وي‌ قرار داشته‌ است‌ ارائه‌ مي‌دهد. خسارات‌ وارده‌به‌ اموال‌ بيمه‌گذار كه‌ ناشي‌ از علل‌ زير باشد در تعهد بيمه‌گر است‌
خسارات‌ ناشي‌ از آتش‌سوزي‌، صاعقه‌، انفجار، سقوط هواپيما و عمليات‌ آتش‌نشاني
خسارات‌ ناشي‌ از سيل‌، باران‌، برف‌، بهمن‌، امواج‌ دريا و طوفان
خسارات‌ ناشي‌ از زمين‌ لرزه‌، نشست‌ زمين‌، جابجايي‌ (لغزش‌) لايه‌هاي‌ زمين‌ و صخره‌ها.
خسارات‌ ناشي‌ از سرقت‌ با شكستن‌ حرز و دزدي‌ ساده‌.
خسارات‌ ناشي‌ از عدم‌ مهارت‌، عدم‌ تجربه‌، اعمال‌ بدون‌ سوءنيت‌ و قصد بيمه‌گذار و همچنين‌ سهل‌انگاري‌كاركنان‌ وي‌.
خسارات‌ ناشي‌ از فشارهاي‌ ايجاد شده‌ يا خلاء، ازهم‌ گسيختگي‌ نيروي‌ گريز از مركز.
خسارات‌ ناشي‌ از ريزش‌ آوار، ساير عوامل‌ خارجي‌ و خسارات‌ در زمان‌ حمل‌ و نقل‌ كالا
غرامت‌صدمات‌جاني‌وبيماري‌واردبه‌ اشخاص‌ ثالث‌ اعم‌ از اينكه‌ منجر به‌ فوت‌ شده‌ يا نشده‌ باشد
خسارات‌ وارد به‌ اموال‌ اشخاص‌ ثالث
پرداخت‌ هزينه‌ از بين‌ بردن‌ ضايعات‌ ناشي‌ از حوادث‌ و خطرات‌ مورد بيمه

مواردي‌ كه‌ خارج‌ از تعهد بيمه‌گر است‌ (استثنائات‌)
خسارات‌ ناشي‌ از عوامل‌ زير خارج‌ از تعهدات‌ بيمه‌گر است
خسارات‌ ناشي‌ از اشتباه‌ در طرح‌ پروژه‌ (مگر در موارد خاص‌)، كاربرد مصالح‌ نامناسب‌ و قطعات‌ معيوب
خسارات‌ وارد به‌ ماشين‌آلات‌ و تجهيزات‌ ناشي‌ از شكست‌ مكانيكي‌ يا الكتريكي
خسارات‌ ناشي‌ از عمل‌ عمدي‌ و سهل‌انگاري‌ بيمه‌گذار و يا كاركنان‌ وي‌
خسارات‌ ناشي‌ از جرائم‌ قراردادي‌، تأخيرات‌ حادث‌ شده‌ در انجام‌ و تكميل‌ پروژه‌ و عدم‌ اجراء يالغو قرارداد
خسارات‌ ناشي‌ از جنگ‌، هجوم‌، عمل‌ دشمن‌ خارجي‌، عمليات‌ خصمانه‌ جنگ‌ داخلي‌،ياغيگري‌، بلوا، انقلاب‌ يا قيام‌، شورش‌ و اعتصاب‌ كارگران‌
خسارات‌ ناشي‌ از توقيف‌، ضبط و مصادره‌ يا خرابي‌ اموال‌، يا زيان‌ وارده‌ به‌ آن‌ به‌ دستور دولت ‌محلي‌ يا قانوني‌ يا هر مقام‌ صلاحتيدار ديگر
خسارات‌ ناشي‌ از واكنشهاي‌ هسته‌اي‌، آلودگيهاي‌ مربوط به‌ تشعشعات‌ هسته‌اي‌ و راديواكتيويته‌
توضيح‌ آنكه‌ مدت‌ بيمه‌نامه‌ تمام‌ خطر نصب‌، همزمان‌ با تخليه‌ ماشين‌آلات‌ و اشياء مورد بيمه‌ درمحل‌ نصب‌ شروع‌ مي‌شود و تا پايان‌ عمليات‌ نصب‌ و راه‌اندازي‌ ادامه‌ خواهد داشت‌. بنابراين‌ در طول‌مدت‌ بيمه‌، هرگونه‌ كسري‌ و خسارات‌ وارد آمده‌ در مدت‌ زمان‌ انبارداري‌، نصب‌ و آزمايش‌، بهره‌برداري‌يا آزمايش‌ بار تحت‌ پوشش‌ بيمه‌ قرار دارد
و در ضمن‌ دوره‌ آزمايش‌ يك‌ پروژه‌ كه‌ معمولا تا مدت‌ ۴ هفته‌ است‌ نيز تحت‌ پوشش‌ بيمه‌ است

بيمه‌ تمام‌ خطر پیمانکاران‌(CAR) 
گسترش‌ سريع‌ تكنولوژي‌ و توسعه‌ ابزارهاي‌ ساخت‌ و كاربرد مواد اوليه‌ جديد در زمينه‌ صنايع‌ و مهندسي‌ براي‌ساخت‌ پروژه‌هاي‌ ساختمانهاي‌ مسكوني‌، اداري‌، بيمارستانها، مدارس‌، تئاترها، كارخانه‌ها، نيروگاهها، فرودگاهها،پلها، سدها، آب‌بندها، تونلها، سيستمهاي‌ آبرساني‌ و زهكشي‌، بندرگاهها و ايجاد كانالها باعث‌ شده‌ كه‌ از طرف‌مقاطعه‌كاران‌ تقاضايي‌ نسبت‌ به‌ اين‌ نوع‌ پوشش‌ بيمه‌اي‌ ايجاد شده‌ است‌. اين‌ نوع‌ بيمه‌، رشته‌ جديدي‌ شمرده‌ مي‌شودو كاربرد آن‌ در جبران‌ خسارت‌ كارهاي‌ مورد مقاطعه‌ از قبيل‌ خاكبرداري‌، انجام‌ امور تسطيح‌، اجراي‌ موقت‌ تأسيسات‌مورد نياز كارگاهي‌ و پروژه‌هاي‌ اصلي‌ است‌.

مواردي‌ كه‌ در تعهد بيمه‌گر مي‌باشد.
حدود پوشش‌ اين‌ نوع‌ بيمه‌نامه‌ همان‌ گونه‌ كه‌ از نام‌ آن‌ استنباط مي‌شود يك‌ بيمه‌ تمام‌ خطر است‌ كه‌ كليه‌ خطرات‌متداول‌ در اين‌ زمينه‌ را پوشش‌ مي‌دهد، مگر خطراتي‌ كه‌ صراحتاً در شرايط عمومي‌ بيمه‌نامه‌ مستثني‌ شده‌ باشد،به‌عبارت‌ ديگر بيمه‌گر مسئول‌ پرداخت‌ هرگونه‌ خسارت‌ و ضرر و زيان‌ مالي‌ ناگهاني‌ است‌ كه‌ در طول‌ مدت‌ بيمه‌ به‌ اموال‌بيمه‌شده‌ و يا مراحل‌ مختلف‌ پروژه‌ در محل‌ مورد بيمه‌ وارد شود.
خسارات‌ ناشي‌ از عوامل‌ زير در تعهد بيمه‌گر است‌ :
خسارات‌ناشي‌ازآتش‌سوزي‌، صاعقه‌،انفجار، سقوط هواپيماو خسارات‌ناشي‌ازعمليات‌آتش‌نشاني‌.
خسارات‌ ناشي‌ از سيل‌، باران‌، برف‌، بهمن‌، امواج‌ دريا و طوفان‌.
خسارات‌ ناشي‌ از زمين‌ لرزه‌، نشست‌ زمين‌، جابجايي‌ (لغزش‌) لايه‌هاي‌ زمين‌ و صخره‌ها.
خسارات‌ ناشي‌ از عدم‌ مهارت‌ و تجربه‌، اعمال‌ بدون‌ سوءقصد و نيت‌ بيمه‌گذار و هم‌ چنين‌ سهل‌انگاري‌ كاركنان‌بيمه‌گذار.
خسارات‌ ناشي‌ از سرقت‌ با شكستن‌ حرز و دزدي‌ ساده‌.
در پوشش‌ تمام‌ خطر مقاطعه‌كاري‌، خسارات‌ وارده‌ به‌ مصالح‌ ساختماني‌، ماشين‌آلات‌ ساختماني‌ و تجهيزات‌كارگاهي‌ در محل‌ ساخت‌ پروژه‌ و يا در حين‌ حمل‌ و نقل‌ و يا سوار يا پياده‌ كردن‌، تحت‌ پوشش‌ بيمه‌اي‌ قرار مي‌گيرد.

مواردي‌ كه‌ خارج‌ از تعهد بيمه‌گر است‌ (استثنائات‌)
بيمه‌گر خسارات‌ ناشي‌ از عوامل‌ زير را جبران‌ نخواهد كرد :
خسارات‌ ناشي‌ از جنگ‌، هجوم‌، عمل‌ دشمن‌ خارجي‌، عمليات‌ خصمانه‌، جنگ‌ داخلي‌، ياغيگري‌، بلوا، انقلاب‌يا قيام‌، شورش‌ و اعتصاب‌ كارگران‌.
توقيف‌، ضبط، مصادره‌، خرابي‌ اموال‌ يا زيان‌ وارد به‌ آن‌ به‌ دستور دولت‌ محلي‌ يا قانوني‌ يا هر مقام‌ صلاحتيدارديگر.
واكنشهاي‌ هسته‌اي‌، آلودگيهاي‌ مربوط به‌ تشعشعات‌ هسته‌اي‌ و راديواكتيويته‌.
عمل‌ يا سهل‌انگاري‌ عمدي‌ بيمه‌گذار.
تعطيل‌ تمام‌ يا قسمتي‌ از كار.
خسارتهاي‌ ناشي‌ از نقشه‌ غلط.
هزينه‌هاي‌ تعويض‌ يا رفع‌ نواقص‌ كار يا مصالح‌ ساختماني‌.
فرسودگي‌ و يا پارگي‌ و فساد در اثر مواد شيميايي‌ و زنگ‌ زدگي‌ و خرابي‌ ناشي‌ از عدم‌ استعمال‌ وشرايط عادي‌ جوي‌.
شكستگي‌ و اختلال‌ در كار تأسيسات‌ و ماشين‌آلات‌ و تجهيزات‌ كارگاه‌.
خسارتهاي‌ وارد به‌ پرونده‌ها، نقشه‌ها، دفاتر، صورت‌ حسابها، پولهاي‌ رايج‌، تمبرها، اسناد، سفته‌،اسكناس‌ و اوراق‌ بهادار.
دوره‌اعتباربيمه‌نامه‌باشروع‌فعاليت‌ و تخليه‌كالاي‌ موردبيمه‌درمحل‌اجراي‌ پروژه‌ شروع‌ و پس‌ ازتكميل‌ ساختمان‌، در زمان‌ تحويل‌ و يا بهره‌برداري‌ خاتمه‌ مي‌يابد.
قراردادهاي‌ CAR معمولا يك‌ دوره‌ ۱۲ ماهه‌ دارد، كه‌ در اين‌ مدت‌ مي‌توان‌ تحت‌ پوشش‌ بيمه‌گر قرارگرفت‌.

 

بیمه‌های دوره بهره‌برداری(Operation) :

بیمه تجهیزات و ماشین‌آلات پیمانکاران (CPM) بیمه مهندسی

این نوع بیمه نامه، متعهد به جبران خسارت‌های وارد به تجهیزات و ماشین آلات پیمانکاران در طول مدت به کارگیری آنها در اجرای پروژه‌های عمرانی و صنعتی‌ می‌باشد.

خطرات تحت پوشش بیمه تجهیزات و ماشین‌آلات پیمانکاران (CPM)

اين بيمه تمامی خسارت‌های وارد به بدنه ماشين آلات و تجهيزات پيمانكاری از قبیل لودر، بولدوزر، بيل مكانیکی، گریدر، تاور كرين، جرثقيل، لیفتراک، غلتک، سايدبوم و مانند آنها كه پیمانکاران جهت اجرای کار پروژه‌ها از آنها بهره‌ می‌برند را تحت پوشش قرار‌ می‌دهد. محدوده پوشش اين ماشين آلات صرفاً در محل اجرای پروژه‌ها يا سايت محل فعاليت آنها میباشد.

درج موارد مستثنی در ‌بیمه‌نامه ماشین آلات پیمانکاران به این معنی است که کلیه خطراتی که استثناء نشده است تحت پوشش‌ می‌باشد؛ با توجه به این امر خطرات تحت پوشش عبارتند از:

 • آتش‌سوزی، صاعقه‌، انفجار، سقوط هواپيما و خسارت‌های ناشی ‌از عمليات ‌آتش‌نشانی.
 • سيل‌، باران‌، برف‌، بهمن‌، امواج‌ دريا و طوفان‌.
 • زمين‌ لرزه‌، نشست‌ زمين‌، جابجایی (لغزش‌) لايه‌های زمين‌ و صخره‌ها.
 • عدم‌ مهارت‌ و تجربه‌، اعمال‌ بدون‌ سوء نیت بيمه‌ گذار و هم‌ چنين‌ سهل‌انگاری كاركنان او.
 • سرقت‌ با شكستن‌ حرز و دزدی ساده‌.
 • خسارت‌های ناشی از کاربرد آب یا سایر اقدامات جهت اطفاء حریق.
 • سقوط، تصادم، واژگونی.
 • خرابکاری غیر گروهی.
 • سایر حوادث به جز آنچه صراحتاً در ‌بیمه‌نامه مستثنی شده است.

مدت بیمه تجهیزات و ماشین‌ آلات پیمانکاران

مدت این بیمه به طور معمول یک سال‌ می‌باشد؛ مگر همراه با ‌بیمه‌نامه پیمانکاری و نصب تحت پوشش قرار گرفته باشد که در این صورت مدت هر دو ‌بیمه‌نامه یکسان خواهد بود.

بیمه خطرات سازه‌های تکمیل شده ساختمانی (CECR) بیمه مهندسی

در این بیمه نامه، تمام موضوعات بیمه‌‌ای که در زمان احداث توسط بیمه تمام‌ خطر پیمانكاران‌ (CAR) قابل بیمه شدن هستند، در زمان بهره ‌برداری می‌توانند تحت پوشش بیمه خطرات سازه‌های تکمیل شده ساختمانی (CECR) قرار داده شوند. این بیمه نامه، خطرات طبیعی و خطرات معین و خسارت‌های فیزیکی ناگهانی و غیر قابل پیش ‌بینی که نیاز به تعمیر یا تعویض داشته را تحت پوشش قرار می‌دهد؛ و خسارت‌های به وجود آمده در اثر عوامل و حوادثی که در ‌بیمه‌نامه نامبرده شده را نیز پوشش‌ می‌دهد.

خطرات تحت پوشش بیمه خطرات سازه‌های تکمیل شده ساختمانی (CECR)

سازه‌هایی که‌ می‌توانند تحت پوشش بیمه سازه‌های تکمیل شده قرار گیرند عبارتند از: جاده‌ها، باندهای فرودگاه، پل‌ها، تونل‌ها، سدها، کانال‌ها، بندرگاه‌ها، شبکه‌های آبیاری، مخازن ذخیره آب، شبکه‌ها و سیستم‌های فاضلاب. نکته قابل توجه اینکه با عنایت به نوع مورد بیمه‌های یاد شده، بیمه سازه‌های تکمیل شده نباید جانشین و یا رقیب بیمه آتش‌سوزی تلقی گردد.

 • آتش‌سوزی، صاعقه‌، انفجار، سقوط هواپيما و خسارت‌های ناشی ‌از عمليات ‌آتش‌نشانی.
 • سيل‌، باران‌، برف‌، بهمن‌، امواج‌ دريا و طوفان‌.
 • زمين‌ لرزه‌، نشست‌ زمين‌، جابجایی (لغزش‌) لايه‌های زمين‌ و صخره‌ها.
 • عدم‌ مهارت‌ و تجربه‌، اعمال‌ بدون‌ سوء نیت بيمه‌ گذار و هم‌ چنين‌ سهل‌انگاری كاركنان او
 • سرقت‌ با شكستن‌ حرز و دزدی ساده‌.
 • خسارت‌های ناشی از کاربرد آب یا سایر اقدامات جهت اطفاء حریق.
 • تصادم وسایل نقلیه زمینی، آبی، هوایی و یا سقوط اجسام.
 • خرابکاری غیر گروهی.

مدت بیمه خطرات سازه‌های تکمیل شده ساختمانی

این ‌بیمه‌نامه‌ها را‌ می‌توان به صورت سالانه صادر و آنها را تمدید کرد و یا از ابتدا به صورت چند ساله صادر کرد. حداکثر مدت پوشش این ‌بیمه‌نامه‌ها به عمر مفید سازه‌ها بستگی دارد.

بیمه شکست ماشین ‌آلات (MB) بیمه مهندسی

بيمه شکست ماشین آلات برای جبران خسارت‌های مالی ناشی از وقوع حادثه ناگهانی و غير قابل پيش بینی‌ می‌باشد. آنچه که در بیمه شکست ماشین آلات اهمیت دارد، مدیریت، تعمیرات و نگهداری و بازرسی توسط بهره بردار و سیستم ایمنی و آتش نشانی‌ می‌باشد. در بیمه شکست ماشین آلات، هزینه جایگزینی ماشین آلات و یا تأسیسات تحت پوشش قرار‌ می‌گیرد، بنابراین مواردی مانند هزینه حمل، حقوق و عوارض گمرکی، هزینه نصب و کارهای ساختمانی نیز قابل بیمه شدن‌ می‌باشد. باید توجه داشت که این ‌بیمه‌نامه هزینه تعمیر و نگهداری را جبران نمی‌کند بلکه یک بیمه حادثه ای بوده و کیفیت سیستم تعمیر و نگهداری در ارزیابی ریسک مؤثر‌ می‌باشد. تمام موضوعات بیمه‌ای که در زمان احداث‌ می‌توانند تحت پوشش بیمه تمام خطر نصب قرار گیرند، در زمان بهره برداری‌ می‌توانند تحت پوشش بیمه شکست ماشین آلات قرار گیرند.

خطرات تحت پوشش بیمه شکست ماشین‌آلات (MB)

پوشش‌ گسترده ‌ای برای خسارت‌‌های پيش بینی ناپذير ناگهانی در زمان بهره برداری که برای انواع دستگاه‌ها و تجهیزات مکانیکی، ادوات و ماشین آلات مولد نیروی برق (بویلرها، توربین‌ها و ژنراتورها)، تأسیسات شبکه‌های برق رسانی (ترانسفورماتورها، تجهیزات برق فشار قوی و ضعیف) ماشین آلات تولیدی و تجهیزات کمکی (ماشین‌های ابزار و ماشین‌های بافندگی، ماشین آلات کاغذسازی، پمپ‌ها، کمپرسورها، مخازن، لوله‌ها، تیوب‌ها و … ) و … رخ‌ می‌دهد،‌ می‌باشد.

خسارت‌های‌ وارد ‌به‌ اموال‌ بيمه‌ گذار كه‌ ناشی از دلایل زير باشد در تعهد بيمه‌ گر است‌:

 • اشتباه در طراحی (محاسبات، نقشه‌ها، ترسیمات، مشخصات فنی).
 • خطاهایی که در هنگام ساخت یا نصب ماشین آلات صورت‌ می‌پذیرد.
 • معایب موجود در ریخته گری و مواد اولیه.
 • اشتباه در نحوه کارکردن با دستگاه‌ها، عدم مهارت، سهل انگاری، عدم‌ تجربه‌، اعمال‌ بدون‌ سوء نيت‌ بيمه‌ گذار و همچنين‌ سهل‌انگاری كاركنان.
 • از هم گسیختگی در اثر نیروی گریز از مرکز، اتصال کوتاه و سایر علل الکتریکی.
 • کمبود آب در بویلرها، انفجار فیزیکی.
 • طوفان و یخبندان، یخ شناور.

مدت بیمه شکست ماشین‌آلات

مدت این ‌بیمه‌نامه یکسال است، اما بنابه درخواست ‌بیمه‌گذار امکان تمدید آن وجود دارد.

بیمه عدم ‌النفع ناشی از شکست ماشین‌آلات (MLOP)

در واقع این ‌بیمه‌نامه مکمل بیمه شکست ماشین آلات است و چنانچه در اثر وقوع حوادث ناگهانی و بروز خسارت به ماشین آلات، وقفه ای در تولید کارخانه به وجود آید، زیان ناشی از عدم تولید که شامل هزینه‌های جاری، حقوق و دستمزد کارکنان در طول دوره تعطیلی و سود از دست رفته‌ می‌باشد را بیمه‌ می‌نماید. زیان ناشی از عدم تولید به مراتب بیشتر از خسارت‌های فیزیکی وارد به ماشین آلات‌ می‌باشد.

خسارت‌های تحت پوشش بیمه عدم ‌النفع ناشی از شکست ماشین‌آلات (MLOP)

 • هزینه‌های جاری (مانند حقوق و دستمزد، کارمزد، کاهش ارزش پول، پرداخت به تأمین اجتماعی، سایر هزینه‌‌های جاری و مخارج مستقل از خسارت اموال).
 • سود خالص واحد تولیدی (تفاضل سود ناخالص از هزینه‌های جاری).

علاوه بر هزینه‌های جاری و سود خالص، این ‌بیمه‌نامه هزینه‌های اضافی که به علت وقفه در کار متوجه ‌بیمه‌گذار‌ می‌گردد را نیز پوشش‌ می‌دهد که شامل:

 • هزینه خرید کالای نیمه تمام جهت تکمیل در کارخانه بیمه‌گذار (هنگامی که اوایل خط تولید دچار وقفه شده است).
 • هزینه انتقال کالای نیمه تمام جهت تکمیل به تولیدکنندگان دیگر (هنگامی که اواخر خط تولید دچار وقفه شده است).
 • هزینه خرید کالای تکمیل شده از تولیدکنندگان دیگر و ارسال آن به مشتری جهت از دست ندادن مشتری یا عدم پرداخت جریمه هنگامی که کل خط تولید دچار وقفه شده است.
 • هزینه استفاده از خدمات عمومی (آب، برق، گاز، تلفن و …) خارج از کارخانه درصورتی که خدمات عمومی داخل کارخانه دچار وقفه شده باشد.
 • هزینه انتقال، اجاره و تعمیر اضطراری ماشین آلات جایگزین تا زمان تعمیر و شروع به کار مجدد ماشین‌آلات خسارت‌دیده.

مدت بیمه عدم ‌النفع ناشی از شکست ماشین‌آلات

مدت این ‌بیمه‌نامه یکسال است، اما بنابه درخواست ‌بیمه‌گذار امکان تمدید آن وجود دارد.

بیمه تجهیزات الکترونیک (EE) بیمه مهندسی

تمام دستگاه‌ها و تجهیزاتی که ارزش قطعات الکتریکی و الکترونیکی آن از ارزش قطعات مکانیکی بیشتر باشد، که در رشته‌های مختلف صنعت، پزشکی، تجارت و خدمات مختلف مورد استفاده‌ می‌گردد، تحت پوشش این بیمه قرار‌ می‌گیرند.

موارد تحت پوشش بیمه تجهیزات الکترونیک (EE)

 • کامپیوترها و قسمت‌های خارجی آنها مانند صفحه کلید، چاپگر، واسطه‌ها، صفحه نمایش، قلم نوری و پلاتر.
 • تجهیزات اضافی که برای بهره برداری مورد نیاز است مانند سیستم تهویه و ترانسفورماتور.
 • کارت پانج، نوارهای مغناطیسی و دیسک‌های نوری.
 • تجهیزات پزشکی مانند دستگاه اشعه X، تجهیزات دندانپزشکی، آزمایشگاهی، تشخیص طبی و غیره.
 • دستگاه‌های الکترونیکی مخابراتی مثل تلفنخانه مرکزی، دستگاههای تلکس، تجهیزات ایستگاه‌های رادیو و تلویزیون، رادار، سیستم ناوبری دریایی و هوایی.
 • وسایل فیلمبرداری، دوربین‌ها، ویدئو، دستگاه‌های ضبط و پخش صدا.
 • ماشین‌های اداری، مانند دستگاه فتوکپی، کامپیوترهای شخصی و غیره.

خطرات تحت پوشش بیمه تجهیزات الکترونیک (EE)

 • آتش‌سوزی، صاعقه، انفجار.
 • زمین لرزه، ریزش کوه، سقوط بهمن.
 • سیل، طغیان آب و طوفان.
 • شکست در اثر عوامل الکترونیکی و مکانیکی (در صورتی که این خسارت در تعهد فروشنده یا تحت پوشش قرارداد نگهداری مورد بیمه باشد).
 • سقوط هواپیما.
 • دوده، خوردگی، گرد و خاک، رطوبت، غبار.
 • خسارت عمومی به وسیله کارکنان.

خطرات اضافی در بیمه تجهیزات الکترونیک (EE)

 • ‌بیمه‌گذار می‌تواند با پرداخت حق بیمه اضافی خطر سرقت، آسیب به نرم افزار یا هزینه اجاره دستگاه‌‌های جایگزین تا راه اندازی مجدد را نیز بیمه کند.
 • ‌بیمه‌گذار می‌تواند تجهیزات مورد بیمه را به ارزش واقعی آن (با احتساب عمر کارکرد) بیمه نماید، در آن صورت در صورت وقوع خسارت قیمت بیمه‌شده از قیمت نو بابت استهلاک کم شده و مابقی پس از کسر فرانشیز به ‌بیمه‌گذار پرداخت خواهد شد.
 • حتی اگر بیمه‌گذار اقلام مورد بیمه را به ارزش جایگزینی نو نیز بیمه نماید، در صورت بروز خسارت کلی به دلیل اصل غرامت از اصول بیمه، قیمت واقعی مورد بیمه (با احتساب عمر کارکرد) به بیمه‌گذار پرداخت خواهد شد.
 • کلیه هزینه‌های نجات، ایاب و ذهاب به تعمیرگاه، تعویض قطعات و اجرت تعمیرات تحت پوشش این بیمه می‌باشد.
 • از آنجایی که اطلاعات تجهیزات الکترونیکی غیرقابل ارزش گذاری است و دارای خصوصیت امنیتی و مشمول مرور زمان می‌شوند، غیرقابل بیمه شدن می‌باشند.
 • نوسان برق تحت پوشش این بیمه نمی‌باشد زیرا تجهیزات الکترونیکی باید مجهز به سیستم محافظت از نوسان برق باشند.
 • ‌بیمه‌گذار می‌تواند با پرداخت حق بیمه اضافی، خسارت وارد به اموال مجاور یا خسارت‌های جانی یا مالی وارد به اشخاص ثالث را نیز تحت پوشش قرار دهد.

مدت بیمه تجهیزات الکترونیک

مدت این ‌بیمه‌نامه یکسال است، اما بنابه درخواست ‌بیمه‌گذار امکان تمدید آن وجود دارد

بیمه فساد کالا در سردخانه (DOS) بیمه مهندسی

جبران خسارت‌هایی که موجب از بین رفتن یا خسارت وارد به تجهیزات سردکننده شود و غرامت ناشی از آن تحت شرایط بیمه شکست ماشین آلات تحت پوشش این ‌بیمه‌نامه‌ می‌باشد، فساد محصول در اثر چنین حادثه ای نیز تحت پوشش خواهد بود. لازم به ذکر است که بیمه فساد کالا مکمل پوشش ارائه شده در بیمه (شکست) ماشین آلات‌ می‌باشد و اخذ آن جز در ارتباط با بیمه ماشین آلات موردی ندارد.
 
متقاضیان بیمه فساد کالا در سردخانه (DOS)

 • صاحبان سردخانه.
 • استفاده کنندگان (اجاره کنندگان) سردخانه‌ها.
 • مؤسسات تولید کننده محصولات کشاورزی.
 • فروشندگان عمده میوه و سبزیجات.
 • صنایع و فرآورده‌های گوشت و ماهی.
 • تولید کنندگان مواد لبنی.
 • صنایع شیمیایی و داروسازی.

خطرات تحت پوشش بیمه فساد کالا در سردخانه (DOS)

خسارت وارد به کالاهای بیمه‌شده موجود در سردخانه به یکی از علل زیر:

 • خروج ناگهانی و غیر قابل پیش بینی مبردها از مدار خود.
 • شکست مکانیکی تجهیزات سردخانه.
 • یخ ‌زدگی تصادفی در درجه حرارت توصیه شده.
 • مواد یا اقلام معیوب در سیستم سردخانه.
 • اشتباه در طراحی سیستم سردخانه.
 • آلودگی نشتی مبرد.
 • انفجار فیزیکی.
 • قطع برق، گاز یا هر سوخت دیگر.
 • غفلت، سهل‌انگاری.
 • خرابکاری غیر گروهی.
 • سایر حوادث به جز آنچه صراحتاً در بیمه‌نامه مستثنی شده است.

خطرات خارج از پوشش بیمه فساد کالا در سردخانه (DOS) بیمه مهندسی

 • انقباض، عیوب ذاتی.
 • انبار کردن نامناسب، خسارت به بسته ‌بندی.
 • نوسان درجه حرارت، کافی نبودن جریان هوا.
 • جنگ، واکنش‌‌های هسته‌ ای، انفجار شیمیایی.
 • اعمال عمدی ‌بیمه‌گذار یا کارکنان وی.
 • آتش‌سوزی، صاعقه، آتشفشان.
 • سرقت.
 • سیل، زلزله، نشست یا رانش زمین، طوفان.


مدت بیمه فساد کالا در سردخانه

مدت این ‌بیمه‌نامه یکسال است، اما بنابه درخواست ‌بیمه‌گذار امکان تمدید آن وجود دارد.

بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان (LDB)

هدف این ‌بیمه‌نامه حفظ و توسعه امنیت سازندگان و سرمایه گذاران بخش ساختمان، حفظ و حمایت حقوق مصرف کنندگان، ارتقاء کیفیت ساختمان‌ها و رعایت اصول فنی و استاندارد ساختمان است.

این ‌بیمه‌نامه هرگونه نقصی در سازه‌های اصلی و جانبی ساختمان ناشی از طراحی غلط، اجرای نادرست، مواد و مصالح معیوب را در طی مدت اعتبار ‌بیمه‌نامه که به بیمه‌گر اعلام شود و در زمان صدور گواهی پایان کار به وسیله ‌بیمه‌گذار و گواهی تأیید بازرس فنی، آشکار نشده باشد را تحت پوشش قرار می‌دهد.

سازه‌‌های اصلی ساختمان شامل تمام اجزاء سازه داخلی و خارجی باربر که برای پایداری یا استحکام بنا ضروری هستند شامل پی‌ها، ستون‌‌ها، کف‌‌ها، تیر‌ها، بادبند‌ها، تمام دیوارها و سقف‌‌ها‌ می‌باشد.

سازه‌های جانبی ساختمان شامل کلیه اجزای غیر باربر ساختمان مانند دیوارهای غیر باربر، در و پنجره‌ها، گچ‌ کاری‌ها، کاشی‌کاری‌‌ها، کف ‌پوش‌ها، نازک‌ کاری‌‌ها، فاضلاب‌های داخلی، تأسیسات الکتریکی و مکانیکی ثابت به استثنای مواردی که تحت عنوان سازه‌‌های اصلی ساختمان تعریف شده‌اند.

این ‌بیمه‌نامه خسارات مالی ناشی از عیوب پنهان ساختمان از جمله ویرانی کل ساختمان، هزینه‌های جلوگیری از تخریب یا توسعه خسارت، هزینه‌های پاکسازی محل و برداشت ضایعات و مواردی از این قبیل را پوشش‌ می‌دهد.

 

callcenter مشاوره تلفنی 021-77744774